Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central

BARÒMETRE DEL METALL DE LA CATALUNYA CENTRAL – ABRIL 2024

La PMCC ha creat el “baròmetre del metall de la Catalunya Central”, una enquesta quadrimestral que pretén prendre el pols de les empreses del sector del metall del territori.

En aquesta primera enquesta hi han participat 24 empreses que en conjunt acumulen 3695 treballadors dels 4375 que tenen entre totes les empreses de la patronal (el 84,46%) i pel que fa a facturació 1011 M€ respecte 1074M€ totals (94,13%).

Les empreses entrevistades són majoritàriament petites i mitjanes (18 de les 24) i facturen menys de 10 M€ (14 de les 24). Prop de la meitat (45,8%) tenen producte propi i totes tret de tres exporten en diferents percentatges.

Pel que fa a la cartera de comandes, tant la situació actual com la previsió pel segon quadrimestre és majoritàriament d’estabilitat o a l’alça.

La producció de la majoria d’empreses està garantida per a un període de 3 mesos o més, amb una evolució moderadament difícil o difícil de predir.

Com a factors que limiten la producció, els empresaris indiquen principalment la manca de personal qualificat i una demanda insuficient.

S’observa una clara tendència a mantenir preus, plantilla i volum d’inversió, amb l’objectiu de mantenir estables o lleugerament a l’alça la facturació i la competitivitat.