Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central

EQUIP

Grupo 1603

ASAMBLEA GENERAL

És l’òrgan sobirà de la PMCC i hi són representats tots els associats. Es reuneix un cop a l’any i té la potestat d’escollir la Junta Directiva. 

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que s’encarrega de la gestió, la representació i l’administració de l’associació entre assemblees. 

PRESIDÈNCIA

Es reuneix cada dos mesos i es composa de 15 membres escollits per l’Assemblea. És l’òrgan col·legiat que s’encarrega de preparar les reunions de la Junta Directiva i desenvolupar els acords que s’adopten. El formen el president, les vicepresidentes, el secretari i el tresorer i es reuneix mensualment. 

COMITÈ CONSULTIU

Format per ex-presidents de la PMCC, aporten la seva experiència tot donant suport a la Junta Directiva i a la Presidència. 

COMISSIONS DE TREBALL

La PMCC compta amb dues comissions de treball que es reuneixen periòdicament i de manera alterna a la Junta Directiva. Es tracta de la Comissió de Màrqueting, Lobby, Economia i Conveni, centrada en promoure i fer conèixer la PMCC al territori, analitzar la situació econòmica del nostre entorn i proposar millores al conveni del sector; i de la Comissió de Tecnologia i Formació, que orienta els seus esforços a apropar les noves tecnologies a les empreses i facilitar l’accés d’aquestes a la formació. Actualment la PMCC presideix el Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània i co-presideix la comissió de formació de la UPM. 

SECRETARIA TÈCNICA

Per donar suport tècnic i administratiu a l’estructura funcional de la PMCC i fer tasques de representació tenim la figura del Secretari Tècnic. Des del 2015 en Marc Clotet Nyffenegger, enginyer industrial metal·lúrgic per ETSEIB-UPC i amb una llarga experiència en la indústria del metall, exerceix aquesta tasca.

Composició de la Junta Directiva

Composició del Comitè Consultiu

 

Associa’t

Creix amb nosaltres!

Si vols saber què podem fer per la teva empresa, sol·licita una entrevista amb el nostre equip a través del formulari de contacte. Et farem una visita per conèixer-nos i resoldre els teus dubtes.

Associa’t

Creix amb nosaltres!

Si vols saber què podem fer per la teva empresa, sol·licita una entrevista amb el nostre equip a través del formulari de contacte. Et farem una visita per conèixer-nos i resoldre els teus dubtes.