Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central

Sentència de l’Audiència Nacional sobre la limitació de les bonificacions en accions formatives obligatòries de PRL.

Arrel d’una sentència emesa per l’Audiència Nacional, derivada d’una inspecció de treball, sobre la bonificació d’accions formatives de prevenció de riscos laborals, la formació de caràcter obligatori de PRL no pot ser bonificable.

La sentència estableix la diferència entre la formació definida per l’article 8.2 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, i la formació dirigida al compliment de les obligacions legals en matèria de PRL, que s’emmarca dins de l’article 19 de l’Estatut dels Treballadors i és de caràcter obligatori i, per tant, segons la sentència, no està inclosa dins el marc regulador de la Formació Professional per a l’Ocupació.

Segons la sentència només les accions que puguin qualificar-se com a formació per l’ocupació podrien beneficiar-se del règim de bonificacions previst en l’article 7.3 a) del Reial decret llei 4/2015 de 22 de març.

Tot i que fins ara la FUNDAE, segons un informe emès l’any 2018, no posava cap impediment o condicionant a l’aplicació de la bonificació per aquest tipus de formació, la sentència de l’Audiència Nacional estableix un marc regulador diferent i contrari a la pràctica aplicada per FUNDAE.

Tanmateix, segons l’exposició de motius de la sentència, aquests podrien ser interpretats en altres àmbits diferents dels de prevenció de riscos i posar en dubte la bonificació de formació obligatòria en altres sectors.

Ens trobem doncs en una situació d’incertesa legal i, fins que FUNDAE i SEPE no defineixin un posicionament clar al respecte, recomanem no bonificar aquest tipus de formació fins que la interpretació de la normativa sigui uniforme a tots els nivells.

Volem recordar-vos que el Centre de Formació Pràctica ofereix regularment i dins de la oferta gratuïta del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, cursos de PRL del metall.