Reforma Llei Concursal

El 6 de setembre s’ha publicat al BOE la Llei 16/2022, de reforma del Text Refós de la Llei Concursal, la qual entrarà en vigor el 26 de setembre de 2022 i afectarà tant els procediments que s’iniciïn després de l’entrada a vigor de la norma com a algunes parts dels que s’hagin obert amb anterioritat. Les novetats de la Reforma:

 • Plans de Reestructuració
  – Implementació dels plans de reestructuració i el contingut
  – Homologació dels plans de reestructuració.
  – Formació de classes i possibilitat de confirmació judicial ex ante
  – Aprovació dels plans de reestructuració (intra-class cram-down)
  – Homologació judicial dels plans de reestructuració no aprovats per totes les classes de creditors
  o els socis (arrossegament de classes o cross-class cram-down):
  – Salvaguarda en cas d’arrossegament d’una mena de crèdits amb garantia real.
  – Impugnació de l’homologació judicial
  – Contradicció prèvia a l’homologació judicial
  – Inscribibilitat d’actes d’execució del pla encara que l’homologació no sigui ferma
  – Impugnació o oposició d’abast limitat
  – L’expert en reestructuracions com a nou òrgan en el règim dels plans de reestructuració
  – Plans de reestructuració conjunts i plans de reestructuració sintètics
  – Comunicació d’obertura de negociacions per a un pla de reestructuració.
  – Suspensió de la sol·licitud de concurs voluntari.
  – Protecció dels crèdits de dret públic.

 • Pre-pack Administration
  – Introducció de la figura del pre-pack administration
  – Nomenament d’expert per demanar ofertes
  – Selecció d’ofertes
  – Es possibilita que siguin les persones treballadores les que facin la proposta vinculant

 • Conveni (Concursal) de Creditors
  – Eliminació de la proposta anticipada de conveni i simplificació processal per a la fi de la fase
  comuna.
  – Supressió de la junta de creditors com a fórmula de prestar consentiment.
  – Modificació de les esperes
  – Modificacions estructurals pactades en conveni
  – Linterès superior dels creditors com un dels motius pels quals formular loposició a laprovació
  judicial del conveni.
  – Conversió de crèdits en accions o participacions
  – Possibilitat de modificació de conveni proposat pel deutor
  – Liquidació successiva oberta després del període de compliment del conveni.

 • Concurs sense massa: Desapareix el Concurs Exprés

 • Règim de Segona Oportunitat
  – Requisits d’accés al règim
  – Liquidació o pla de pagaments
  – Execució de l’habitatge habitual
  – Eliminació de la quantitat mínima preceptiva
  – Protecció dels crèdits de dret públic

 • Procediment especial per a Microempreses
  – Procediment a mida
  – Característiques pròpies amb règim supletori
  – Comunicació d’inici de negociacions pròpia
  – Dos procediments en un


  Si necessites més informació sobre la reforma de la Llei Concursal, no dubtis en contactar amb nosaltres
  a través del nostre email: comunicació@feliuconsultors.com o bé per el telèfon: 938 75 35 20
By | 2022-09-29T09:34:42+02:00 29 September 2022|General|0 Comments

About the Author:

Secretaria