Representació 2019-01-04T01:39:25+01:00

LA PMCC: REPRESENTACIÓ

A nivell sectorial estem integrats a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), l’organització patronal del metall de referència a la província de Barcelona, que agrupa i representa unes 18.500 empreses amb un total aproximat de 250.000 treballadors. Al seu torn la UPM també forma part de Confemetal, l’organització de referència del metall estatal. La PMCC també s’integra en organitzacions empresarials transversals, com FEPIME (a través de la FECC) o CECOT. Gràcies a això, la PMCC es garanteix tenir veu i vot en la negociació del conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.

A banda, la PMCC està representada en diverses entitats i organismes locals i territorials des dels quals pot defensar els interessos dels seus associats:

Entitats a les quals tenim representació

Consorci Viari de la Catalunya Central

Taula de la Formació del Bages

Fundació Lacetània

Centre de Formació Pràctica de la FL

Consell Assessor Promineria