Política de Privadesa 2018-02-16T21:40:32+01:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment de la Llei 34/2002 de “Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE)”, l’informem que pmcc.cat es un domini d’Internet registrat per Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central (d’ara en endavant, pmcc.cat o LA PATRONAL) amb CIF. G08715278, domicili social al carrer Castelladral, s/n – Palau Firal (baixos), 08243 MANRESA. I adreça electrònica de contacte: secretaria@pmcc.cat

SOCIS

L’accés i/o ús d’aquesta web de La Patronal atribueix la condició de SOCI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de la Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DE LA WEB

www.pmcc.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a internet que pertanyen a LA PATRONAL o a les llicències que els SOCIS en tenen accés.
El SOCI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web, EL SOCI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA PATRONAL ofereix mitjançant la web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no usar-los per:

1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i l’ordre
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, apologia del terrorisme o que vulneri els drets humans;
2. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de LA PATRONAL, dels seus proveïdors o terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
3. (iv) Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

PROTECCIÓ DE DADES

En relació a les dades de caràcter personal facilitades pel SOCI en la sol·licitud mitjançant la web, LA PATRONAL compleix estrictament la normativa vigent a la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i altre legislació que desenvolupa, així com informa al client que les dades esmentades seran incloses dins d’un fitxer pel seu tractament automatitzat, prestant al cient consentiment mitjançant l’acceptació de les condicions generals, per l’enviament de publicitat i per la sol·licitud d’informació sobre productes i serveis que donin un valor afegit a la qualitat del servei.
El SOCI tindrà ple dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, denegar el consentiment anteriorment facilitat mitjançant l’enviament al correu electrònic secretaria@pmcc.cat o per correu ordinari a la direcció de correspondència.
LA PATRONAL assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides. No obstant, no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, per tant LA PATRONAL no serà responsable en cap cas, de les incidències que puguin sortir a l’entorn de les dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als nostres servidors, de tal forma que siguin impossible detectar-ho pels sistemes de seguretat.
En el cas de no acabar en una demanda, el SOCI podrà rebre correus electrònics d’informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA PATRONAL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements de la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, textos, logotips, marques…) titularitat de LA PATRONAL o bé de les seves llicències.
Tots els drets reservats. En virtut del que determinen els articles 8 i 32.1 paràgraf segon, de la Llei de la Propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la pagina web, amb fins comercials o qualsevol altre suport, sense l’autorització de LA PATRONAL.
El SOCI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LA PATRONAL. Podrà visualitzar els elements de la web i imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur de l’ordinador o altres suports sempre i quan sigui únicament pel seu ús personal i privat.
El SOCI haurà d’abstenir-se a suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de LA PATRONAL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LA PATRONAL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes malintencionats en continguts, tot i haver adoptat totes les mesures possibles per evitar-ho.

MODIFICACIONS

LA PATRONAL es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes a la web, canviant, eliminant o afegint tant els continguts i serveis que es prestin mitjançant la mateixa, com la forma en què aquests apareguin a la web.

ENLLAÇOS

En el cas que www.pmcc.cat hi hagués enllaços a altres webs, LA PATRONAL no tindrà cap tipus de control sobre aquests continguts. En cap cas, LA PATRONAL assumirà la responsabilitat pels continguts d’altres llocs webs, ni gargaritzarà la disponibilitat tècnica, fiable, validesa, veracitat, exactitud i constitucionalitat de qualsevol material o informació d’aquests vincles o llocs d’internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus de fusió ni participació amb les entitats connectades.

GENERALITATS

LA PATRONAL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre a dret.

MODIFICACIONS

LA PATRONAL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent publicades com aquí apareixen. La vigència anirà en funció de l’exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre LA PATRONAL i EL SOCI es regirà per la normativa espanyola i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals del domicili del SOCI.