Linia de Subvenció Pla de Modernització de Màquina Eina

El Ministeri d’Indústria aprova una línia de subvencions, amb l’objectiu d’incentivar la modernització de les PIMES en la inversió de màquina eina per al procés productiu.

Es tracta de subvencions a les PIMES del sector industrial i complementari a aquest per a la compra de màquina eina d’arrencada de ferritja, de deformació metàl·lica i treball de xapa o de màquines i equips industrials de fabricació additiva.

Característiques i límits de les ajudes:

  • Els ajuts concedits a l’empara d’aquesta ordre tindran forma de subvenció.
  • L’import de la subvenció serà, com a màxim, de:
    • a) 20% de les despeses subvencionables en el cas de petites empreses.
    • b) 10% de les despeses subvencionables en el cas de mitjanes empreses.
    • Cada ajuda quedarà limitada fins a un import màxim de 175.000 euros per màquina i l’import màxim d’ajuda que podrà rebre cada entitat jurídica serà de 300.000 euros.

L’import mínim de cada màquina eina subvencionable, serà major o igual que 70.000 euros (exclòs l’IVA o IGIC).

Més informació: 

Bases Reguladores: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16375

Tramitar: https://sede.serviciosmin.gob.es/ca-es/Paginas/Index.aspx

Termini de sol·licitud de l’ajuda: 2 de Novembre 2021

 

By | 2021-10-20T10:46:12+02:00 20 October 2021|General|0 Comments

About the Author:

Secretaria