Desenvolupament d’un banc de comprovació d’alcoholímetres

El CFP de Manresa participa com a partner tecnològic de l’enginyeria Lamarc Labs en un projecte conjunt liderat per Traían Onaciu de l’empresa Form Evaluatron en el desenvolupament d’uns nous etilometres per a la multinacional Applus.

Es tracta d’un nou banc d’altes prestacions per a la verificació dels alcoholímetres que utilitzen els cossos de seguretat en els controls viaris. L’exactitud de les mesures realitzades per aquests aparells és d’una importància vital, donat que de la quantitat d’alcohol en aire mesurada en depèn la magnitud de sancions administratives, i fins i tot pot implicar conseqüències de tipus penal.

Els estats regulen molt estrictament les característiques i exactitud que han de tenir els aparells que s’utilitzen per a mesures amb implicacions legals, tals com etilòmetres, radars de trànsit, bàscules, assortidors de combustible, entre d’altres. Aquestes característiques són comprobades periòdicament per laboratoris oficials, de manera que els estats poden garantir en tot moment la traçabilitat de les mesures realitzades amb aquests aparells, protegint així els interessos i la seguretat dels seus ciutadans.

En el cas concret dels etilòmetres, la norma internacional OIML R126 demana simular l’espiració produïda pel pulmó humà amb diferents graus d’alcohol en aire. Per aconseguir-ho es dipositen en flascons dissolucions de referència d’aigua amb etanol pur, pels quals es fa circular aire amb un 5% de CO2 (imitant la composició pulmonar), fent que el borbolleig enriqueixi l’aire, obtenint així una concentració coneguda. Aquest aire saturat s’introdueix en l’etilòmetre per a ésser mesurat, i cal comprovar que les mesures són correctes dins d’uns errors màxims establerts legalment. Aquest procés es repeteix per a diferents cabals (potències de bufada) i concentracions (graus d’alcohol) per verificar la capacitat de mesura de l’aparell en totes les condicions de treball.

Tot aquest procés químic és molt delicat i cal tenir totes les variables controlades per garantir que l’exactitud es manté en tot moment. Les tecnologies utilitzades actualment en els bancs d’assaig dels principals laboratoris mundials són molt eficaces en aquest sentit, però tenen un procés molt lent i poc repetitiu. Els procediments de verificació són molt complets, i els bancs que hi ha al mercat només poden verificar un aparell i una concentració a la vegada.

El nou banc d’assaigs creat per Lamarc Labs amb la col·laboració de CFP introdueix una sèrie de novetats que suposen un salt tecnològic i productiu en el control metrològic dels etilòmetres:

– Possibilitat de verificar fins a 10 etilòmetres simultàniament, gràcies a un enginyós sistema de seqüenciació que aprofita al màxim el temps de bufada de les concentracions abans d’empobrir-se.
– Estabilització simultània de totes les dissolucions, gràcies a la immersió dels flascons en un volum d’aigua a temperatura controlada (34ºC)
– Capacitat de 8 vies de dissolucions amb 3 flascons per cadascuna, per assegurar una saturació completa de l’aire generat
– Control en temps real de tots els paràmetres que influeixen en la mesura, com són la temperatura, el cabal d’aire i el temps
– Implementació de corbes d’assaig amb cabal variable per simular el pulmó humà
– Optimització de les operacions d’emplenat i buidatge de flascons, així com de desaiguat del bany per tasques de manteniment
– Processador de control per a la implementació de corbes d’assaig personalitzades

L’element més crític del disseny són els flascons on es genera la barreja d’aire, que han estat fets a mida de les exigències del procés. El segellat ha estat implementat amb acer inoxidable, polímer d’alta densitat i components d’estàndar farmacèutic i alimentari, i tots els elements especials han estat mecanitzats pel CFP Manresa.

Vista general de la cubeta interior

By | 2021-02-23T08:13:42+01:00 17 February 2021|General|0 Comments

About the Author:

Secretaria